random_image3.jpg
Demo Post

 دریل برای سوراخ کاری که در بسیاری از  ساخت و ساز ها استفاده می شود. دقت سوراخ کاری دریل ستونی با توجه به ثابت بودن قطعه ی کار و مته بسیار بالاتر است.

ما را دنبال کنید