random_image4.jpg
Demo Post

چرخ خیاطی در دوره انقلاب صنعتی جهت کم کردن کار دستی وسرعت بخشیدن به امر تولید اختراع شد. با اختراع چرخ خیاطی از حدود سال 1870 تا به امروز , تغییرات بسیار زیادی در صنعت دوخت و تهیه لباس انجام شد.

ما را دنبال کنید